Επισκευές Συσκευές εικόνας ήχου (TV -PLASMA- LCD-LED / HiFi/projector )

Η  Power service μέσω συστεμικού  ελέγχου κάνει την διάγνωση του προβλήματος της συσκευή σας και έχοντας μία μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών εγγυάται την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της (παρέχεται εγγύηση )